Skip to main content
x

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

 

        ด้วย ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562 ในเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6314 และ 6315  ส่วนเอกสารการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

1. ประกาศรับสมัคร

2. ใบสมัคร

3. หนังสือรับรอง

4. ประวัติการศึกษาและทำงาน

5. แบบบรรยายลักษณะงาน

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่